------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قاب پرده ( کتیبه پرده ، تاج پرده ) ASE129 با طول شاخه 3.9 متر و عرض 16 سانتیمتر به تعداد 6 شاخه در کارتن که در 4 رنگ مختلف با کدهای ASE129-7 , ASE129-11 , ASE129-9 , ASE129-14 عرضه شده است .


Copyright © 2024 .All rights reserved to Azin Saghf Co.