-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قاب پرده ( کتیبه پرده ، تاج پرده ) ASB55 با طول شاخه 3.9متر و عرض 15سانتیمتر به تعداد 6 شاخه در کارتن که در سه رنگ مختلف با کدهای ASB55-11 , ASB55-7 , ASB55-3 عرضه شده است.


Copyright © 2023 .All rights reserved to Azin Saghf Co.