قاب پرده ( کتیبه پرده ، تاج پرده ) ASL45 با طول شاخه 3/9 متر و عرض 15 سانتیمتر به تعداد 6 شاخه در کارتن که در 2 رنگ مختلف با کدهای ASL45-35 و ASL45-33 عرضه شده است.


Copyright © 2024 .All rights reserved to Azin Saghf Co.