------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قاب پرده ( کتیبه پرده ، تاج پرده ) ASL14 با طول شاخه 3.9 متر و عرض 15 سانتیمتر به تعداد 6 شاخه در کارتن که در 4 رنگ مختلف با کدهای ASL14-11 , ASL14-7 , ASL14-25 , ASL14-26 عرضه شده است .


Copyright © 2024 .All rights reserved to Azin Saghf Co.