ابزار پلی استایرن آنتیک شامل گلویی ، نبشی ، قرنیز ، دیوارپوش و...

ابزار پلی استایرن آنتیک به مجموعه ای از ابزارهای کاربردی از قبیل گلویی ، زیر گلویی ، نبشی ، قرنیز ، دیوار پوش 10 ، 20 و 30 سانتیمتری ، تسمه های 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 9 و 12 سانتیمتری و ... اطلاق می گردد که دارای طرحها و رنگهای مختلف می باشد و به 5 دسته ذیل تقسیم می گردد. برای ورود به هر دسته، بر روی آن کلیک نمایید.

دیوارپوش پلی استایرن آنتیک
ابزار پلی استایرن سری A
ابزار پلی استایرن سری B
ابزار پلی استایرن سری C
ابزار پلی استایرن سری E
ابزار پلی استایرن سری N و R

Copyright © 2024 .All rights reserved to Azin Saghf Co.